October 14, 2019 49

Wahadak ya Yeshua…You alone Jesus…Arabic Christian Song([email protected])

Wahadak ya Yeshua…You alone Jesus…Arabic Christian Song(Lyrics@CC)


SUBSCRIBE & SHARE ..THANK YOU…GOD BLESS YOU Wahdak Ya Yasou’ .. Wa Lays Sewaak
Aheebak , Ya Yasou’ .. ( Wala Hadesh Wayyak ) x2 Di Nea’ma Ghaneyya .. Aa’-dad-tha Leyya x3
Aa’-tet-hali Hedeya .. ( Lama Mesheet Wayyak ) x2 Wahdak Ya Yasou’ .. Wa Lays Sewaak
Aheebak , Ya Yasou’ .. ( Wala Hadesh Wayyak ) x2 Rasmak Daf-Khayali .. Dayman Ala Baali ) x2
Wel-Eisha Tehnali .. ( Lama Aa’eesh Wayyak ) x2 Wahdak Ya Yasou’ .. Wa Lays Sewaak
Aheebak , Ya Yasou’ .. ( Wala Hadesh Wayyak ) x2 Mel-Kasra Lel-Nasra .. Wi-Zalet Al-Hasra x2
Wi Sa’edt Ana Bel-Hadra .. ( Lama Mesheet Wayyak ) x2 Wahdak Ya Yasou’ .. Wa Lays Sewaak
Aheebak , Ya Yasou’ .. ( Wala Hadesh Wayyak ) x2 Magd Wi Horreya .. Wi Eisha Haneyya x2
Mahaba Abadeya .. ( Tor-botni Wayyak ) x2 Wahdak Ya Yasou’ .. Wa Lays Sewaak
Aheebak , Ya Yasou’ .. ( Wala Hadesh Wayyak ) x2

49 Replies to “Wahadak ya Yeshua…You alone Jesus…Arabic Christian Song([email protected])”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2019. Amrab Angladeshi. Designed by Space-Themes.com.